Extrudering

nordson-bkgDet finns flera metoder på temat Extrudering. Det är vanligast med extrudering av Polymera material, med även extrudering av Gummi eller extrudering av Biomaterial förekommer. Det som vi koncentrerat marknadsföring kring är Extrudering av folie, typ för termoformningsändamål eller olika laminat, och extrudering av film, typ tunn förpackningsfilm, krympfilm eller folie för bärkassar och säckar i olika utföranden.

AGENTURER INOM EXTRUDERING