SJÄLVRENGÖRINGSPRINCIP PÅ EN SMÄLTPUMP

Kugghjulen på en smältpump smörjs med den polymer som processas i smältpumpen. Med positiv tryck differential, är trycket på utgångssidan högre än trycket på ingångssidan. Smältan flyter genom kuggen och re-cirkulations kanalen inne i smältpumpens hus och åter igen till ingångssidan, smörjer kuggen medan smältpumpen är i produktion.