FILTRERING

En effektiv filtrering av smälta ger en renare extruderad folie. Filter skall anpassas till det plastmaterial som skall extruderas. Vid en bestämd tryck förhöjning, som visar att filtret är nedsmutsat av partiklar, påbörjas ett automtiskt byte av filter. En smältpump före filtret är i folieextruderings processen en viktig funktion i alla skapa konstant tryck. Det tryck som huvud extrudern själv skapar kan fluktuera och även ge alltför lågt processtryck. Med en smältpump, eller kugghjulspump om man så vill, kan ett lågt ingångstryck på ända ned till 8-10 bar in, ge ut ett konstant tryck på upp till 250bar, lite beroende på användningsområde, extuderad foile, eller kompondering e.t.c.

nordson-logo

www.nordson.com

Marknadsledaren inom filtrering är Nordson. Filterstorlekar finns från 20kg/h med modellen HS-Y, upp till 30 ton/h med modellen K-SWE-450. Nordson har ett tätningssystem som eliminerar irreterande läckage. Principen stål mot stål med utomordentlig noggrannhet ger ett problemfria filterväxlingar. Nordson kugghjulspump är flödes optimerade på ingångs- såväl utgåmgssidan och har en varsam beröring på smältan. En självrengörande, låmglivad kugghjulspump för de flesta applikationer.