Vakuumformning

iLLiG Maschinenbau började redan på 50-talet utveckla tekniker för vakuumformning. De första komponenterna som användes kom från tvättmaskiner, vilka Adolf Illig hade som huvudnäring. Sedermera övertog vakuumformning mer och mer och i slutet av 50-talet och början 60-talet var all fokus på utveckling av metoder för vakuumformning.

Den erfarenhet och kunskap som finns i väggarna på ILLIG, har lett till världsledande position inom såväl tryck- som vakuumformning i massor av applikationer.

Vakuumformningens princip är att från en extruderad folie/skiva som uppvärms till en förutbestämd temperatur, beroende på vilket plastmaterial som avses, tillsätts luftblås som uppåt blåser plasten samtidigt som ett detaljverktyg möter blåsan med ett vakuumsug i verktyget. Plasten sugs över detaljverktyget och under en inställd tid formar och kyler plastdetaljen. Färdig detalj matas därefter ut ur maskinen.

Med marknadens bredaste produktprogram kan ILLIG erbjuda lösningar till de flesta på marknaden förekommande krav inom tryck- och vakuumformning.