p>Högre out-put med ytterligare förbättrad kvalité.

ILLIG- Tekniskt Försprång

Fördelarna och fokuseringen kring servomotor tekniken och total process kontroll kommer under mässan förklaras och demonstreras. Huvudtemat är taktids- förbättring genom servo-motor tekniken.

Illig-Termoformingsmaskin

Fig 1 UA 155g skivformningsautomat, Processkontrollerad i varje takt.

Öka takttiden och höj detaljens kvalité är huvudmålet

För att nå dessa mål, utvecklade ILLIG en ny generation processkontrollerade skivformningsautomater. Dessutom finns det på programmet många formatvarianter samt utrustningsnivåer. För att alla skall ges möjlighet att finna.

Tack vare modulär konstruktion av detta koncept, är kombinationer med total process-kontroll och höga takttider möjliga. Vinsten blir hög takttid, i kombination med bekvämt verktygsbyte utanför maskinen, sjunker tillverkningskostnaden per detalj.

Optimerade rörelser uppnås med servo-motor tekniken. Det finns många fördelar. Önskade rörelser kan göras fortare, med varierande rörelsehastighet. Även materialfördelning och lägre temperaturförlust uppnås genom snabbare bordsrörelser. Som exempel, rörelsen formbord – spännramen – kedjetransport och rörelsen övre bord. Den exakta, och speciellt snabba rörelsen har en positiv inverkan på detalj kvalitén. Även tunna detaljer genom att försträckningen kan styras enligt önskemål.

Karaktären på servomotorer är att precisionen och repeterbarhet är vida överlägset pneumatik och hydraulik. Dessutom är energiförbrukningen lägre.

Alla maskinrörelser är lagrade i processkontrollerad maskin.

För att försäkra sig om hög detalj kvalité, måste all kördata kunna reproduceras. Hastighet – avstånd – temperatur och vakuumventiler ställs in digitalt och lagras. Produktkvalité kontrolleras genom kvalitets controller, all produktionsdata sparas och lagras och därigenom blir repetitionsorder en enkel fråga.

Den värmda skivan måste förblåsas för att ge uniform väggtjocklek på detaljen. Detta genom direktluft i formrummet som fotocellstyr bubblan. Produktgeometrin fås sedan genom tillsättandet av vakuumet.

Utveckling av förvärmestation var banbrytande för takttids maximering.

Att värma skivan I förvärmaren eliminerar eller reducerar värmetid i formmaskinen, vilket ger takttidsmaximeringen. Bästa maximering uppnås när både förvärmningsstation som formmaskin har samma processtid.

Skivmataren automatiserar formmaskinen.

Fördelen med automatisk skivmatning är högre hastighet samt bättre reproducerbarhet. Även små volymer produceras till högre kvalité samt lägre detaljkostnad pga sekvensstyrningen. Skivmataren inkluderar även kedjetransport in i formmaskin. Även förvärmda skivor som saggar tas in i formmaskinen, negativ formning likväl som positiv, även där max dragdjup krävs. Inställningarna görs via kontrollpanelen.
Illig-Skivmatningsmaskin

Fig. 2 Skivmatare med full värmekapacitet för komplett förvärmning av skivan.

Tack vare servomotorer kan skivlyften ställas I varierande hastigheter. Dessutom finns hörn sugare som böjer upp och vibrerar skivan, detta patent eliminerar dubbelark, samt skivor. Ytterligare matningssäkerhet uppnås genom en sensor i transporten som mäter att skivtjocklek överensstämmer med programmerad tjocklek.

Enkel betjäning och datoriserad programmeringshjälp.

Genom att använda hjälp programmeringen vid nya verktyg, beräknar maskinen själv optimal inställning samt körvärden, baserat på material – geometri samt verktygsdesign. När grundvärden är angivna, ställer maskinen in sig själv och produktion kan börja. Detta på endast ett par minuter. Med hjälpprogrammering elimineras nära nog makulatur. Kompensationsmetod för reproducering av temperaturprofil genom materialtjocklek.

Hänsyn tas både till yttemperaturen och kärntemperaturen i skivan. Kärntemperaturen i skivan kan inte i maskinen mätas men kalkyleras i bakgrunden. Detta betyder att temperaturprofilen kan bibehållas konstant tvärs över skivan.

Värmeelementen och inställd temperatur anpassar sig till yttre temperatur påverkan på inställda värden.

Illig-Värme-element

Fig. 3 Reproducerbar temperaturprofil genom skivans tjocklek.

Lång erfarenhet har från vakuumformning har gjort att genom nyttjande av servomotorer samt total processkontrollerad maskin, givit takttider som är 60% högre än hos andra.

Temperaturkontrollerade värmeelement ger optimal produktion.

Försiktig och jämn värme är nyckeln till optimalt formningsresultat. Värmepaketen är utrustade med de nya HTS keramik elementen. De är termoisolerade och ger hög effektivitet. Strålningsytan på skivan är inkapslad vilket ger bra värme i skivan oavsett format.

Värmeborden förflyttas med hjälp av en sinusformad drivmotor

Genom en Joystick-funktion uppnås en optimal värmebild. Elementens temperaturkontroll fås genom flera Pilotelement. Med programmeringshjälpen uppnås nära nog en perfekt värmebild automatiskt. Om önskvärt kan värmebilden enkelt justeras på kontrollpanelen. Dessutom kan IR mätning erbjudas.

Illig-Vacuumformning

Fig. 4 Värmepaket med HTS- keramiska element

Perfekt balans mellan alla maskinparametrar ger optimalt resultat.

Ansenliga mängder energi behövs för vakuumformning. Denna energi måste också evakueras genom effektiva kylsystem på en väldigt kort tid. Bästa effekten uppnås genom att synkronisera enskilda kylsystem som verktyg- fläktar samt kylmunstycken i spännramar. Tack vare förstärkta individuellt justerbara kylfläktar levererans kylluft med hög effekt. De nya fläktarna har eliminerat nödvändigheten av vattenkylning.

Det nya ILLIG-konceptet innebär optimal synkronisering och samspel mellan alla maskinkomponeneter som leder till högsta möjligt out-put till lägsta detalj styckepris. Med optimerad detalj kvalité.