SJÄLVRENGÖRANDE SMÄLTPUMP FRÅN KREYENBORG

april 4th, 2012|Extrudering, Nyheter|

Kugghjulen på KREYENBORG smältpump rengörs och smörjs med den polymer som processas. Med positiv tryckdifferential, är trycket på utgångssidan högre än trycket på ingångssidan. Smältan flyter genom kuggen och återcirkulationskanalen inne i smältpumpens hus, och åter igen till ingångssidan, vilket rengör och smörjer kuggen medan smältpumpen är i produktion. Enkelt och perfekt med KREYENBORG smältpumpar.