Ny generation av HEXACUT ® för Fiber baserade material

Vi antar utmaningen!

Snabbare matning – Bättre livslängd!

Genom nära samarbete med processtekniker inom flygindustrin, möjliggjordes utvecklingen av nya HEXACUT, CRP skärverktyg

Huvudsakligen stora detaljer, där vibrationer reducerades kraftigt, där också spänningar i materialet samtidigt reducerades

Dessutom, denna geometri, kombinerat med koppar-mesh och flera andra kompositmaterial, uppnås signifikanta skärprestanda

Mera är att den nya diamantbeläggningen, DIP6p, ger bästa livslängden, även vid krävande material, som typ CRP- M21E