BILD

Genom att krympinplasta livsmedel håller de sig färska längre. Tendensen ute i Europa är helt klar.

Öppna bilagan här för att se en applikation med maskin >>