Minimal tid för uppbyggnad eller minskning av övertryck i verktyg via högdynamiska ventiler. FULL kontroll över varje takt.

1. Övertryck-Vakuum
-Kontroll på formluft och formvakuum realiseras via solida ventiler med högt flöde och garanterat kort och konstant växlingstid från MAC
-Formluften kommer från en 100L tryckluftstank med 1½” slanganslutning

2. Vakuumdiagram på skärmen
– Uppbyggnad av vacuum visas parallellt med formlufts kurvan på skärmen, och kurvan för tidsskillnad mellan vakuum och tryckluft. Diagrammet på displayen visar också gränsen för formluft genom formtiden.
– Förutom det, vakuumgräns visas på samma diagram

Vakuumdiagram på skärm

3. Uppbyggnad av Formtryck
– Diagrammet visar uppbyggnad av formtryck för ett verktyg med inställningsvärde om 5bar och formtid på 0,4sek. Formtrycket stiger snabbt till en början. Med ökande tryck-kompensering mellan trycktank och verktyg, minskar hastigheten i flödet.
– När formtiden är till ända, tar luftning vid, trots att 5bar inte uppnåddes. Där behövs en tryckjustering, där trycktanken (8bar) har ett högre tryck jämfört med formtrycket. När rätt tryck uppnåtts i formningsprocessen, visas detta på skärmen via grafisk kurva, och INSTÄLLNINGSVÄRDE kontra VERKLIGT VÄRDE