Med centralkylning (sänker radikalt takttider) och senaste iLLiG utvecklade Siemens S7 plattformen, har iLLiG med den traditionella designen, byggt en ny UA 100Ed baserat på det klassiska chassit
Avgörandet att bygga en ny UA 100Ed är den prisnivå iLLiG kan presentera marknaden, under € 90,000 inklusive options

Formatet är 1000x600mm med 300mm i draget, upp och ned. Era befintliga UA100Ed verktyg monteras i nya 100Ed utan anpassningar med max verktygshöjd 370mm.
Värmeborden 400kW över, 250kW under, har de nya svarta elementen, HTSs, och vakuumpumpen på 100m³/h

ILLiG ua100 ed

Centralkylning iLLiG UA 100Ed

Kontakta oss gärna för information eller besök ILLiG på Fakuma mässan 14-18 oktober där maskinen kommer att visas upp.

Ronney Edstroem