Nyttja de fördelar som en bra smältpump ger dig som mervärde i högre output och jämnare smältaflöde
Trycket kan byggas upp till 300bar med NORDSON-Kreyenborg pump
Med tanke på pumpens låga anskaffningspris, kan man påräkna en snabb pay-back tid
Vid en produktion på 5400h/år kommer kostnaden för en Kreyenborg smältpump vara endast cirka, 6:-/tim! (beroende på pumpens storlek, runt 500kg/h)

nordson-logo