kreyenborg_logo_2014

Torka inifrån- och ut. Varför?

  • Några minuter att torka materialet, istället för timmar med konventionell torkutrustning.
  • I den kontinuerliga torkprocess rör sig materialet snabbt genom trumman betyder mycket mindre material att torka för varje rotering av trumman.
  • Genom direkt värmebestrålning kan stora energibesparingar göras genom den effektiva IR-processen.
  • Stora platsbesparingar jämfört med konventionellt torksystem
  • Maskintyper från 20-5000kg/h

ir-teknik         ir-teknik-2