kreyenborg_logo_2016

Fördelen med den kontinuerliga 4-kaviters filterväxlaren är stor filteringsyta och hög volym. Är utrustad med två filter kavitet och kolv i kompakt maskindesign.

4-kavitetsfiltrering möjliggör konstant filtrering även med känsliga polymerer och processer.

Under filterväxling stannar 75% av filtrerat i produktion med konstant tryck.

Kontakta oss för mer information runt